«Սերը կյանքի իսկությունն է՝ իր խորությամբ, լայնությամբ և բարձրությամբ: Եթե «Աստված Սեր է»՝ ավետարանախոս Առաքյալի վկայությամբ, ապա մենք, եթե մարդ ենք, չենք կարող չլինել սիրո ճառագայթներ»: 

Գարեգին Ա Կաթողիկոս

Qahana.am