Հոգին արդար է լինում, երբ նրա բանականությունը իր բնական կարգի մեջ է լինում, որն է Արարչի պատկեր ու նմանություն իր մեջ պահպանելը:

Ս. Անտոն Մեծ Անապատական

Qahana.am