Կառուցում ենք դեպի Կապան տանող այլընտրանքային, 4 կիլոմետրով ավելի կարճ ճանապարհ, որը սակայն էականորեն կկրճատի Կապան հասնելու ժամանակը: