ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում հունվարի 22-ին տեղի է ունեցել ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրամանով ստեղծված եկամուտների քաղաքականության կատարելագործման ընդլայնված հասարակական խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցել են ֆինանսների նախարարության, այլ գերատեսչությունների և խորհրդակցական ձայնի իրավունքով խորհրդի կազմում ընդգրկված միջազգային հայտնի խորհրդատվական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

Ինչպես տեղեկացրին ՀՀ ֆինանսաների նախարարության լրատվական ծառայությունից, նիստի ընթացքում քննարկվել են արտարժույթով արտահայտված գործարք­ների ու գործառնությունների հաշվառման վերանայման, հարկային հաշվարկի էլեկտ­րոնային տարբերակը մինչև համապատասխան հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը հարկային մարմնի կայքում տեղադրված չլինելու հետ կապված վճար­ման հետաձգման, օպերատիվ հետախուզական միջոցա­ռում­ների հետևանքով տնտեսավարող սուբյեկտներին ԱԱՀ վճարող համարվելու, ոչ առևտրա­յին կազմակերպություններին շրջանառության հարկով հարկման համա­կար­գում գոր­ծելու հնարավորություն ընձեռելու հետ կապված մի շարք առաջար­կու­թյուններ:

 

Խորհրդի նիստի ընթացքում արդյունքում որոշվել է օրակարգում ներառված հարցերի քննարկումը շարունակել աշխատանքային կարգով, որից հետո առաջարկ­վող խնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկությունները ներկայացնել խորհրդի քննարկմանը: