Երևանի ավագանին այսօր՝ հոկտեմբերի 29-ին, արտահերթ նիuտ է գումարել՝ հետևյալ օրակարգով.

1) Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, աշխատակիցների թվաքանակը, Երևանի քաղաքապետի, նրա տեղակալների, խորհրդականների, օգնականների, մամուլի քարտուղարի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների, վարչական շրջանների ղեկավարների, ղեկավարների տեղակալների, վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի աշխատակիցների պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի հունիսի 16-ի N16-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:

2) Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին.

3) Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակելու մասին.

4) Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակելու մասին.

5) Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակելու մասին.

6) Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի մարտի 19-ի N622-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին: