Արգիշտի թագավորի դարաշրջանի հայկական հեծելազորը և Տիգրան Մեծը: Տեսանյութը ներկայացնում ենք առանց մեկանաբանության: