ՀՀ կառավարությունն Ազգային ժողովի նախա­գահին առաջարկում է 2018 թվա­­կա­նի նոյեմբերի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, գումարել ԱԺ ար­­տա­­հերթ նիստ: Այդ մասին որոշումն ընդունվեց կառավարության նիստում:

ԱԺ արտահերթ նիստի օրակարգում կընդգրկվեն «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապա­հով­ման, սպասարկման և սոցիալական երաշ­խիքների մասին» Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան օրեն­քում փոփոխություններ և լրացում կա­տարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփո­խու­թյուններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կա­տա­րելու մասին», Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքների ու մի քանի միջազգային պայմանագրեր վավերացնելու մասին նախագծերը: