Կառավարությունը 90 և ավելի ՄՈԳ ունեցող և ավարտական կուրսում գտնվող ուսանողների կիսամյակի ուսման վարձերը կվճարի 100, իսկ 90 և ավելի ՄՈԳ ունեցող ոչ ավարտական կուրսերի ուսանողների կիսամյակային ուսման վարձերը կվճարվեն 75 տոկոսով։

 
 

Նվազեցվում են նաև տոկոսադրույքները, ինչպես նաև հեշտացվում է փաստաթղթերի հավաքագրումը ու վճարման ընթացակարգը:

 

 

 
7
 
STOPPED