Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը ստանալով՝ հիշենք մեր հանգուցյալներին, ովքեր սպասում են մեզ հետ հանդիպմանը Հաղթանակած Եկեղեցում՝ Աստծու երանության մեջ:

Qahana.am