Կորոնավիրուսային վարակի քիմիոպրոֆիլակտիկայի համար դիտվում է հիդրօքսիխլորախինը կամ մեֆլոխինը: Այս մասին ասված է Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարության՝ COVID-19-ի բուժման համար առաջարկություններում։

Այսպիսով, մեծահասակների մոտ վարակի կանխարգելման համար հնարավոր է ռեկոմբինանտ ինտերֆերոն ալֆայի (IFN-α) ինտրանազալ ներարկում:

Բացի այդ, մի շարք երկրներում, համավարակային ծանր իրավիճակի պատճառով, բժշկական կանխարգելումն իրականացվում է հիդրօքսիխլորոխինի և մեֆլոխինի միջոցով: