2017 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում ընտանեկան և սոցիալական նպաստ է ստանում 106 հազար 89 ընտանիք, որի 75.2  տոկոսը ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքներն են:

Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների՝ 2017 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ստացել է 17 հազար 567 ընտանիք, նշանակված նպաստների քանակը կազմել է 17 հազար  751:

Առաջին երեխայի ծննդյան դեպքում նշանակված նպաստների թիվը կազմել է 10 հազար 946, երկրորդ երեխայի դեպքում՝ 2 հազար 904, երրորդ երեխայի դեպքում` 3 հազար 249, չորրորդ երեխայի դեպքում՝ 477,  5-րդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում՝ 175:

Չաշխատող անձին տրվող մայրության նպաստ են ստացել 14 հազար 816 մարդ: