Հայաստանի կառավարությունը 6 հազար եվրոյին համարժեք դրամ կտրամադրի Արդարադատության նախարարությանը՝ որպես Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացված վճիռների փոխհատուցում: Երկու վճիռներից առաջինը «Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործով է:

 


2017 թվականի հուլիսի 20-ի վճռի համաձայն' Հայաստանի Հանրապետությունը դիմումատուին պարտավոր է վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում վճարել 3000 եվրոյին համարժեք դրամ: Նշված գործով ՄԻԵԴ սահմանած հատուցման գումարի վճարման վերջնաժամկետը 2017 թվականի հոկտեմբերի 20-ն է:

 


Երկրորդը «Բադալյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործով վճիռն է, որը դարձյալ նույնչափ գումար է: